U OGLEDALU PROŠLOSTI

U OGLEDALU PROŠLOSTI memoari i kratke priče naslov je najnovije knjige književnika Ante Tičića (1944.) što ju je nedavno objavila Znanstvena knjižnica Zadar.

Sjećanja su to na ljude i događaje koja autor, kako ističe na početku predgovora, obznanjuje in nuce, egzaktnim svjedočanstvima i sa svim imanentnim što se može nazvati živjeti i biti. Knjiga je obogaćena mnogobrojnim fotografijama iz obiteljskog miljea i društvenog života autora, dokumentima i preslikama novinskih napisa.

Ante Tičić

Ishodišna točka Tičićevih memoara je njegovo rodno mjesto Povljana na otoku Pagu. Oko nje se isprepliću niti zavičajnih slika iz djetinjstva, likova mnogobrojne obiteljske zajednice učvršćene, u neimaštini, armaturom međusobne povezanosti, strogog reda u ponašanju i uzajamnog poštovanja, slika koje ostaju upamćene po svojim posebnostima (od idiličnih ljeta do škurih zima uz komin i petrolejku i priče o morama štrigama i mrtvacima), pa do običaja od kojih su se neki s vremenom rasplinuli i posve nestali.

Povljana, središte mjesta. Trg svetog Jurja.

Odlazak iz zavičaja, školovanje, studiranje, formiranje obitelji, zapošljavanje, poglavlje je memoara koje nudi široku paletu zanimljivosti. Autorovi pripovjedni rukavci puni su životnih kovitlaca, virova, brzaka ali i  smirenog toka koji na kraju uviru u široku lagunu zrelog života. A to su životno razdoblje obilježili, uz ostalo, mnogobrojni susreti, poznanstva, prijateljstva, javni nastupi, nevolje Domovinskog rata, ali i autorova posvećenost pisanju, pjesništvu, književnosti, publicistici. Dio toga stvaralačkog ciklusa objavljen je u ovoj knjizi, što memorabilijskoj naraciji daje dodatnu dimenziju i odraz u ogledalu prošlosti čini punijim i dojmljivijim.

Naslovnica knjige

Stalno je nastanjen u Zadru gdje je proveo najveći dio svoga dugog radnog vijeka sve do umirovljenja, no rođen je u Povljani, na našem otoku, pa je njegova knjiga, sa zavičajne točke motrišta, tim zanimljivija i privlačnija.

Tičić je suvremeni hrvatski književnik, pjesnik, urednik, leksikograf, književni kritičar i publicist.

Vrlo je plodan autor. Do sada je objavio 31 knjigu. Piše prozu, lirske pjesme, sonete, haiku, dječje pjesme, aforizme, crtice, književne osvrte i recenzije. Urednik je više knjiga poezije i proze.

Objavljuje u mnogim listovima, časopisima, zbornicima, na radiju i televiziji. Aktivan je sudionik mnogih književnih i drugih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj i u inozemstvu. Redoviti je sudionik zadarske manifestacije Domaća rič.

Ante Tičić na jednome od nastupa na Domaćoj riči.

Član je više kulturnih društava, među ostalim, Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog haiku društva u Zagrebu, Društva haiku pjesnika u Rijeci, Zadarskog ogranka Hrvatskog društva čitatelja. U dva mandata bio je predsjednik Nadzornog odbora Ogranka Matice hrvatske u Zadru.

Neka su mu djela prevedena na engleski, njemački, francuski i talijanski jezik.

Izraziti je poklonik čitanja. Njegov čitateljski interes raznovrstan je: od književnosti i poezije do filozofije i teologije. U listopadu 2006. godine dobio je nagradu Gradske knjižnice Zadar kao Najčitatelj Odjela za odrasle.

Poseban autorski obol dao je svojoj rodnoj Povljani. Iz tog autorskog korpusa ističem Rječnik govora mjesta Povljane, u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Zadru, 2004. godine te monografiju Povljana, prvo izdanje 2009. godine (Ogranak MH Zadar), a drugo izdanje 2015. godine u nakladi Znanstvene knjižnice Zadar.

Tičić je dobitnik više književnih priznanja, diploma, nagrada i zahvalnica. Za plodan stvaralački rad i izniman doprinos hrvatskoj književnosti te pronošenje dobrog glasa o rodnoj Povljani, Općina Povljana dodijelila mu je 23. travnja 2006. godine Povelju o nagradi za životno djelo.

Povljana: Ante Tičić na otvaranju knjižnične stanice Gradske knjižnice Pag, 18.listopada 2020. S Tičićem su Vlatko Majić, prof., ravnatelj GK Pag (lijevo) i Neven Tičić, direktor Turističke zajednice Općine Povljane. Fotografija je preuzeta sa facebook stranice Gradske knjižnice Pag.

Mr. sc. Miro Grubić, ravnatelj Znanstvene knjižnice Zadar i  jedan od recenzenata knjige, ističe da s ovom knjigom Ante Tičić sigurno doprinosi barem fragmentarno hrvatskoj historiografiji, koja se danas u istraživanju koristi sve više i memoarskom građom kao izvorom na temelju kojeg se može doći do određenih saznanja. Memoarski diskurs je izazovan i drugim znanstvenim disciplinama, posebice privlači teoretičare književnosti, jezikoslovce, sociologe, antropologe, psihologe, etnologe.

Ljudski i životni moto Ante Tičića je neprestano čitati, učiti, meditirati, proučavati i upoznavati život, koji je čudesan, i živjeti u istini, kako bismo razumjeli njegov pravi smisao i obogatili dušu koja je vječna.

Na tragu tog mota vrijedi pročitati i ovu njegovu knjigu.  

Apartmani Novalja
Apartments Novalja